Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Yönetimin Temel Değerleri

 

Sorumluluk ve Şeffaflık - Temel değerlerimiz olan yaşama ve çevreye saygı, yaşam standardını geliştirme ve sosyal sorumluluk bilinci ile kurumu yönetmek.

 

Yaratıcılık - Ürün ve iş modeli geliştirme, teknoloji transferi ve güvenilir bilgi ağı altyapısı oluşturulması alanında en ileri seviyede yaratıcı olmak, katma değeri yüksek çalışmalarda bulunmak.

 

Aktif Katılımcılık - Karar alma süreçlerinde katılımcılığı ve yeni fikirlerin üretilmesini cesaretlendirerek teşvik eden çalışma yöntemleri ve iş süreçleri oluşturmak.

 

Stratejik Yaklaşım - Faaliyet gösterilen her alanda kurumu farklılaştıracak, pazarında üstünlük sağlayacak planları çizmek, yönetim faaliyetlerini sahip olunan yetkinliklerin en üst mertebesinde gerçekleştirmek.

 

Sürdürülebilir Başarı - Sürdürülebilir başarı odaklı hareket etmek. Bu amaçla toplumun yaşam kalitesini yükselten ve çevreyi gözeten yenilikler sunmak, tüketicilere yaşam standartlarını yükselten ürünler ve hizmetler sunmak, endüstriyel kalkınmayı ve milli ekonomiyi desteklemek, tüm faaliyetlerde çevre ve insan sağlığına uygunluk şartlarını temel almak, çalışanların refahını yükseltmek için gerekli iş ortamını oluşturmak.